Nationella Kvalitetsregister

Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet. Om det handlar qt5widgets.dll om väsentliga ändringar, kommer du att uttryckligen informeras om detta, t.ex. Genom ett tydligt meddelande på webbplatsen och i vissa fall kommer vi att be dig om att godkänna ändringarna 4 veckor innan de träder i kraft. Du kan när som helst logga in på smarteyes.se/mittsmarteyes för att se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. För att använda e-tjänsten behöver du ett SITHS-certifikat (elektroniskt id-kort). För att få tillgång till tjänsten måste du vara legitimerad läkare eller ha befattningen “läkare, ej legitimerad” och ha ett medarbetaruppdrag angivet i katalogtjänsten HSA. FI kan ingripa på olika sätt om en emittent inte följer reglerna för offentliggörande av obligatorisk information eller inte lämnar information till FI samtidigt som informationen offentliggörs.

  • Det är viktigt att du anger diagnoser så specifikt och tydligt som möjligt.
  • I expeditionsställeregistret lagras personuppgifter om för- och efternamn, e-postadress samt telefonnummer för dig som angetts som kontaktperson för ett visst expeditionsställe.
  • Rätten till information och registerutdrag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.
  • När det gäller minderåriga barn är det vårdnadshavaren som avgör om uppgifter får registreras.
  • Genom att dina uppgifter och erfarenheter lämnas till ett kvalitetsregister kan du påverka hur vården blir i framtiden.

Vissa receptuppgifter används också för att ta fram statistik i enlighet med vårt uppdrag. Här kan du som privatperson läsa om hur, varför och med vilken rättslig grund vi hanterar dina personuppgifter, samt de rättigheter du har som registrerad. Med personuppgifter avses information som kan tillskrivas en viss person.

Övriga Register

I SRQ finns framförallt strukturerad data, med en liten mängd ostrukturerad data . Data registreras i en databas som hanteras av personuppgiftsbiträdet i ett nationell system. Ingen data från SRQ lagras lokalt hos vårdgivaren, men vårdgivaren har tillgång till sina egna data. Du som användare kan själv se, ändra och rätta dina uppgifter i registret genom att logga in i CEREMP Länk till annan webbplats.

Undantag medges endast när det är i den registrerades eller det allmännas intresse att en viss uppgift registreras, eller när det gäller avtal som inte kan fullföljas om registreringen inte görs. Nationella och regionala kvalitetsregister får behandla personuppgifter så länge den enskilde inte motsätter sig det (7 kap. 2 § Patientdatalagen). En förutsättning för detta förfarande är att patienten får information i enlighet med 8 kap.

Kan Man Använda Å, Ä, Ö I Api:et?

Förkortningen KLAS står för Kommunikationslösning för licensansökan. I registret KLAS finns uppgifter i ärenden som gäller licensansökan för läkemedel som inte är godkända i Sverige (så kallade licensläkemedel). Kontaktuppgifter till eventuell ansvarig läkare, ansvarig sjuksköterska och anhörig kontaktperson. Elektroniskt expertstöd är ett verktyg som farmaceuter kan använda för att kunderna ska få en bra läkemedelsanvändning.

På den här webbplatsen använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. Det finns ett antal stora pågående initiativ där man samlar in data för att stödja framtida forskning, till exempel inom epidemiologi och folkhälsovetenskap. Databaserna bygger på nyinsamlad, forskargenererad data och uppgifter från myndighetsregister. För att få tillgång till databaserna ansöker du hos respektive registerhållare.